НСИ: През декември 2017 г. строителната продукция намалява