Безплатната "Бронзова къща" ще излезе поне 100 000 лв.