За насилието, ценностите и политическите цели на БСП