Бурни аплодисменти за "В очакване на Годо" в Москва