4 милиона войници се сражават в най-голямата битка