Ленинградската симфония - първият триумф над нацизма