Ръст на заплатата не значи ръст на банковата сметка