Вместо директора на НИМХ ще накажат автономията на БАН