Моят коментар днес ще е малко нетрадиционен. Предлагам ви обаче първо да прочетете това стихотворение.