Огромен срив на чуждите инвестиции - с 15 млрд. лв. за 10 години