Държавният архив за електронни данни ще е готов през ноември