ВАС разрешава да се ползват лъчеапарати втора употреба