От левицата питат за готовността на страната за западнонилската треска