Държавата да осигури заетост на хората в неравностойно положение, призоваха от БСП