Миниатюри от Армен Данегян представя Етнографският музей