Талантливо проникване в най-ранната история на българската държава