100 предизвикателства за сърцето и ума предлага новата книга на Стоянка Митева-Балева