Традиционните мъжки поли, или необикновеният килт на шотландците