„Прозорецът“ ще позволи три пъти по-обхватно наблюдение