14 Април 2021сряда05:19 ч.

Васил Самарски:

Искам Казанлък да бъде чист, светъл и зелен

Познавам проблемите и знам пътя за решаването им, категоричен е кандидатът на БСП за кмет на общината

/ брой: 222

автор:Христо Христов

visibility 1113

ВАСИЛ САМАРСКИ е роден в Казанлък на 4 ноември 1969 г. Завършил е УНСС - София, специалност "Икономика и управление на индустрията". Каузата му е да превърне Казанлък в европейска община. Следва максимата "Колкото повече работиш, толкова повече можеш да работиш". Единственият в съвременния живот на община Казанлък с два мандата като председател на Общинския съвет. Член на БСП от 2004 г., общински съветник от листата на БСП е от 1995 г. Издига нивото на местния парламент като един от най-добре работещите в страната и го прави първия електронен Общински съвет в България. Инициатор и съавтор на амбициозната програма "Живот и реализация на младите хора в община Казанлък". Инициира редица практически действия в националните институции, в които членува, свързани с общините и местното самоуправление, с икономиката и обществения ред, с културата и медиите.

Цитат:
Необходими са доверие, откритост, отговорност при изпълнение на поетите обещания

- Г-н Самарски, вие сте председател на местния парламент - институцията, която е водеща при определяне развитието на общността, т.е. част сте от статуквото. Това помага ли за воденето на предизборна кампания, в която основни опоненти са един кмет и един зам.областен управител?
- Общински съветник съм от 16 години, а от 6 - председател на местния парламент. Безспорно нашите решения са определяли развитието на общината или са стопирали процеси, които не са били в полза на гражданите. И тъй като не изразявах позицията да съм част от статуквото, което не само на мен, а и на групата от БСП и на мнозинството в местния парламент не се харесваше, съм кандидат за кмет на община Казанлък, издигнат от Българската социалистическа партия.
В Казанлък предизборната кампания е състезание за 11 кандидати. Кметът и зам.областният управител са толкова наясно с процесите на местното самоуправление, колкото и още петима опоненти, с които работех в ОбС в този мандат.
Организирал съм и съм участвал в подготовката на почти всички кампании на БСП за последните 15 години. Този опит ми помага в "инженерния" процес на предизборната кампания, конструирайки с моя екип съответните траектории и фази. Но съм привърженик на позитивните кампании и моята стартира с послание за реални действия към общността тук. Победата ще я присъдят гражданите, които в Казанлък ще изберат политика, предложил най-рационалните решения на проблемите им.
- На какво залагате в обръщенията към съгражданите си? Как им представяте визията си за следващите 4 години?
- Посланието ми към гражданите на Казанлък е кратко и ясно: "Тук ще има асфалт. Ще бъде светло, чисто и зелено." То е заявка за реални действия още от първия ден, ако изборът на казанлъчани посочи мен за кмет. Ще имам и социален ангажимент и специална грижа към младите хора, към жените в активна възраст и хората с увреждания, както и към пенсионерите. Чрез тези групи ще реализирам промяна, но задължително с инициативните граждани, които имат идеи и искат да участват в открито местно самоуправление. По същество моето управление ще бъде управление на надграждането - чрез реформи и промени. В платформата на БСП е записано, че са необходими ново управление, нов стил, нови идеи и нови подходи - http://www.vasilsamarski.bg. И аз ще ги реализирам със своите съмишленици.
На първо място ще инициирам промени в някои подзаконови нормативни актове и ще предложа на Общинския съвет да ги приеме. Планирал съм нормативната рамка, по която ще работя, защото тя е основополагаща за кмета на общината и дава ясен отговор на много въпроси, които вълнуват гражданите. Гарантирам, че ще създам добра организация по прилагането на нормативните документи, с което реално ще реша голяма част от съществуващите проблеми в община Казанлък.
Наистина познавам проблемите тук и знам пътя за тяхното решаване. Основният проблем за общината е инфраструктурата, която е в окаяно състояние и тя е основа за посланието ми. Община Казанлък в следващия мандат ще има равни пътища, светли улици и зелени площи.
Новото в моето управление ще бъде, че ще предлагам на Общинския съвет форми и начини за разпореждане, управление и стопанисване на общинската собственост, които да носят дългосрочен приход и печалба за община Казанлък, т.е. няма да предлагам безпринципна разпродажба с цел запълване дупките в бюджета, каквато беше практиката досега.
Към имотите общинска собственост ще се отнасям с грижа на добър стопанин. Гражданите искат и зелени площи, облагородени пространства между сградите, истински паркове, а не просто територии, повече градинки, пейки и фонтани, площи за забавления на деца. Съществуващите природни дадености не бива да се унищожават, а туризмът и спортът трябва да се поощряват. Младежите трябва да имат достъп до достатъчно спортни площадки, лесно да стигат до места за отдих и забавления, да се чувстват сигурни. Паралелно с това ще бъде проектирана и реконструирана социалната и образователната инфраструктура. И двете сфери трябва да се модернизират.
- От градоначалника не зависи дали, колко и на каква цена специална продукция ще продаде оръжейницата "Арсенал", както и дали и къде ще се продават фините вълнени платове на "Катекс".
- Да, това не зависи от градоначалника. Но общината създава условията - в сферата на инфраструктурата, строителството, транспорта, комуникациите, или за устройството на територията, в която са част и фабриките, фирмите, услугите и т.н. От действията на кмета и решенията на Общинския съвет зависи партньорството и доброто взаимодействие между местна власт и индустриални субекти, с оглед създаване на социокултурна политика.
- Със сигурност не бихте могли с широка ръка да обещавате нови и нови работни места в администрацията си, а спечелването на един или друг проект, финансиран от оперативните програми, зависи от централната изпълнителна власт...
- Като член на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България, от контактите със структурите на ЕС видях какви възможности има за развитието на община Казанлък. Обичам своя град и тръгнах към кандидатирането си с абсолютната убеденост, че искам да променя общината към по-добро - европейските програми са прекрасен начин да се промени обликът на града на розите.
Проектите по оперативните програми зависят до голяма степен от качеството на работа на експертите. Но на първо място стои дейността на политиците, т.е. на кмета и работата му с ОбС - от планирането до реализирането. Ще възложа   цялостно проектиране на основния ни проблем - инфраструктурата в община Казанлък: улици, подземни комуникации (ВиК, газ, телекомуникационна мрежа, елмрежа и др.), видеонаблюдение, регулиране на движението, осветление, тротоари, предблокови и междублокови пространства и др.
След това е разработката на конкретната и ясна програма (със срокове и финансиране) за цялостна реконструкция и ремонт на съществуващата пътна мрежа, тротоари, бордюри и изграждане на нова. За реализирането на този приоритет са нужни европейски средства, външно финансиране и кредитиране, освен бюджета на общината, управлението на общинската собственост и публично-частното партньорство. Така че ще са нужни повече експерти, за да реализирам приоритета на гражданите.
Едва след като бъде реализирана програмата за цялостно обновяване и модернизиране на инфраструктурата в община Казанлък, можем да започнем работа по развитието на туризма и привличането на стратегически инвеститори. В новия общ устройствен план ще предвидим създаването и ще изградим нова индустриална зона (бизнес парк), с която да поканим инвеститори, които да поемат конкретни ангажименти към работещите жители и към общината като институция в дългосрочен аспект, с цел повишаване стандарта на живот и привличане на млади хора. 
- Преди няколко месеца в социалната мрежа фейсбук група казанлъчани ожесточено водеха дискусия кой и в каква степен е виновен за намалялата раждаемост в града и за засилващото се желание на младите да търсят "спасение" навън, както и за социалната апатия, обзела поколението, родено след 10 ноември 1989. Следяхте развитието на спора, но не се намесихте, сега имате възможност да изразите мнението си по темата "Мащеха ли са казанлъшките управници за младите?".
- Когато станах председател на ОбС, стартирах един мой проект за младите хора, притеснен, че напускат общината. През 2007 г. идеята ми, след задълбочен труд, бе облечена нормативно. Местният парламент я утвърди и тя стана официален общински документ - програма "Живот и реализация на младите хора в община Казанлък", приета с Решение N790/2007 г. на ОбС - Казанлък.
За съжаление по тази програма, чиято основна цел бе задържането на младите хора в Казанлъшка община, в предходния мандат кметът не направи нищо. Сроковете в програмата са изтекли, затова ще предложа нейната актуализация в Общинския съвет. Но изпълнението й ще започна веднага. В общината ще обособя административна структурна единица, която да работи по изпълнението на програмата "Живот и реализация на младите хора" - да инициира, следи, координира и контролира изпълнението на всички допълнително изготвени програми и планове. Експертите ще са "младежки делегати" по смисъла на чл. 37 от Европейската харта за участието на младите хора в живота на общината и ще са на възраст под 35 г. Техните длъжности ще са в съответствие с основните направления на настоящата общинска програма:  културно-исторически ценности, привлекателна жизнена среда, духовна среда, професионално ориентиране, бизнес среда, институционално участие на младите хора в живота на общината, социална и здравна политика, проучване на опит и партньорства, популяризиране.
- По всичко личи, че нито една от политическите формации - 31 регистрирали се листи в местните избори, няма да има пълно мнозинство в бъдещия местен парламент. Нещо повече, очертава се твърде шарена и противоречива картина. Как, ако бъдете избран за градоначалник, ще успявате да помирите непримиримите позиции и да прокарате вижданията си? 
- Познавайки тенденциите в местното самоуправление, съм наясно с възможностите, които се откриват при диалог и ефективни взаимоотношения между гражданите и политиците, както и между изпълнителна и законодателна власт. В този мандат в 37-членния ОбС имаше представители на 11 политически партии. Да ви кажа, че се работеше лесно, няма да бъда откровен. Но от опит знам, че са необходими доверие, откритост, прозрачност, отговорност, достъпност, отзивчивост, диалогичност, твърдост при изпълнение на поетите обещания, за да се реализира една управленска програма.

Президентът веднага свика парламента

автор:Дума

visibility 121

/ брой: 72

Започна чистка в ГЕРБ след изборния провал

автор:Дума

visibility 199

/ брой: 72

БСП продължава кампанията "Солидарен Великден"

автор:Дума

visibility 93

/ брой: 72

Брюксел предлага лекарства и храна без ДДС

автор:Дума

visibility 88

/ брой: 72

С парите от летището ще пълнят бюджетната дупка

автор:Дума

visibility 93

/ брой: 72

Eвропейци искат забрана на бензинови и дизелови коли

автор:Дума

visibility 82

/ брой: 72

Визов режим за ЕС застрашава Македония

автор:Дума

visibility 120

/ брой: 72

Политически скандал за бъдещето на Балканите

автор:Дума

visibility 134

/ брой: 72

В търсене на формула

автор:Валентин Георгиев

visibility 92

/ брой: 72

В очакване на гонга за матурите

автор:Деси Велева

visibility 86

/ брой: 72

Спомен за Борис Семерджиев

автор:Емил Янев

visibility 83

/ брой: 72

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ