29 Октомври 2020четвъртък19:14 ч.

Програма на БСТВ до 01.11.2020

автор:Дума

visibility 11057

Понеделник 26.10.2020

07.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

09.00 "Общество и култура" с водещ Иван Гранитски (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 "Думата е ваша" (п)

12.05 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "За историята свободно" (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 Музикален антракт

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "Не се страхувай" с Васил Василев

22.00 Новини (п)

22.30 "Актуално от деня" (п)

23.15 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.30 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

02.30 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

03.30 "За историята свободно" (п)

04.50 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)

05.50 "Лява политика" с Александър Симов (п)

06.50 Музикален антракт

 

Вторник 27.10.2020

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

08.00 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

09.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 "Думата е ваша" (п)

12.05 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "Лява политика" с Александър Симов

22.00 Новини (п)

22.30 "Актуално от деня" (п)

23.15 "Лява политика" с Александър Симов (п)

00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.30 "За историята свободно" (п)

02.30 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

03.30 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

04.50 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

06.50 Музикален антракт

 

Сряда 28.10.2020

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

08.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

09.00 "Лява политика" с Александър Симов (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 "Думата е ваша" (п)

12.05 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "За историята свободно"

22.00 Новини (п)

22.30 "Актуално от деня" (п)

23.15 "За историята свободно" (п)

00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.30 "Лява политика" с Александър Симов (п)

02.30 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

03.50 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

04.50 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

05.50 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

06.50 Музикален антракт

 

Четвъртък 29.10.2020

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

09.00 "За историята свободно" (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 "Думата е ваша" (п)

12.05 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова

22.00 Новини (п)

22.30 "Актуално от деня" (п)

23.15 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)

00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.30 "Общество и култура" с водещ Иван Гранитски (п)

02.30 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

03.30 "Лява политика" с водещ Александър Симов (п)

04.50 "За историята свободно" (п)

05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

06.50 Музикален антракт

 

Петък 30.10.2020

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

08.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

09.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

10.00 ТВ пазар

10.15 "Актуално от деня" (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 "Думата е ваша" (п)

12.05 Документален филм

12.30 ТВ пазар

12.45 "Лява политика" с Александър Симов (п)

13.45 ТВ пазар

14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ Елена Пенчукова

15.30 Новини

16.00 Музикален антракт

16.30 "Думата е ваша" - открита линия със Стоил Рошкев

17.15 ТВ пазар

17.30 Документален филм

18.10 ТВ пазар

18.30 Новини - централна емисия

19.15 "Актуално от деня"

20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

22.00 Новини (п)

22.30 "Актуално от деня" (п)

23.15 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар Енчев (п)

00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)

01.30 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

02.30 "Лява политика" с Александър Симов (п)

03.30 "Общество и култура" с водещ Иван Гранитски (п)

04.50 "За историята свободно" (п)

05.50 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

06.50 Музикален антракт

 

Събота 31.10.2020

07.30 "Актуално от деня" (п)

08.15 "Миа и аз" - детски сериал

09.15 ТВ пазар

09.30 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

10.30 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар Енчев (п)

11.30 ТВ пазар

11.45 Музикален антракт

12.00 "Акценти от седмицата"

13.00 ТВ пазар

13.15 "Професия Турист": Сардиния /V част/

13.45 ТВ пазар

14.00 "Цветен следобед"

15.30 ТВ пазар

15.45 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

16.45 "Лява политика" с Александър Симов (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 "Акценти от седмицата"

19.30 "Легенди" - музикално предаване

20.10 Киносалон БСТВ: "Те победиха войната" - документален филм

21.25 "Лява политика" с Александър Симов (п)

22.20 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

23.20 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

23.50 "Цветен следобед" (п)

01.20 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

02.20 "Общество и култура" с водещ Иван Гранитски (п)

03.20 "Акценти от седмицата" (п)

04.20 "За историята свободно" с водещ проф. Искра Баева (п)

05.20 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)

06.20 Музикален антракт

 

Неделя 01.11.2020

07.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

08.00 "Миа и аз" - детски сериал

09.15 ТВ пазар

09.30 "Професия Турист": Сардиния /V част/ (п)

10.00 "Лява политика" с Александър Симов (п)

11.00 ТВ пазар

11.15 "Легенди" - музикално предаване (п)

12.00 "Акценти от седмицата"

13.00 ТВ пазар

13.15 "Слънчева палитра" - документален филм

13.45 ТВ пазар

14.00 "Цветен следобед"

15.30 ТВ пазар

15.45 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)

16.45 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

17.45 Музикален антракт

18.10 ТВ пазар

18.30 "Акценти от седмицата"

19.30 Музикална история

20.00 Киносалон БСТВ: "Светият адмирал" - документален филм

21.10 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)

22.10 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)

23.10 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)

23.40 "Цветен следобед" (п)

01.10 "За историята свободно" (п)

02.10 "Общество и култура" с Иван Гранитски (п)

03.10 "Акценти от седмицата" (п)

04.10 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)

05.20 "Лява политика" с Александър Симов (п)

06.20 Музикален антракт

Икономиката няма да издържи второ затваряне

автор:Дума

visibility 288

/ брой: 206

Програмите за коронакризата са с ниска ефективност

автор:Дума

visibility 214

/ брой: 206

Европарите ще са с 4,6 млрд. лв. по-малко

автор:Дума

visibility 245

/ брой: 206

Външният дълг стигна 63,5% от БВП

автор:Дума

visibility 226

/ брой: 206

Меркел: Зимата ще бъде тежка

автор:Дума

visibility 0

Полският президент отстъпва за абортите

автор:Дума

visibility 128

Мадрид се затваря за празниците

автор:Дума

visibility 113

Франция повиши нивото на готовност срещу тероризъм

автор:Дума

visibility 113

Сталин пише стихове, и то какви!

автор:Христо Георгиев

visibility 614

/ брой: 206

Прекрасните пейзажи на Цвета...

автор:Лозан Такев

visibility 510

/ брой: 206

Правото на строеж срещу правото на въздух

автор:Деси Велева

visibility 302

/ брой: 206

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ