16 Февруари 2019събота04:31 ч.

РЕДАКЦИЯ

Ивелин Николов

Главен редактор

contact_phone
029705212
contact_mail
inikolov@duma.bg

Йордан Мичев

Първи зам.-главен редактор

contact_phone
029705243
contact_mail
ymichev@duma.bg

Ина Михайлова

Зам.-главен редактор

contact_phone
029705214
contact_mail
imihaylova@duma.bg

Ралица Николова

Електронно издание

contact_phone
029705207
contact_mail
rnikolova@duma.bg

Ивайло Гиздов

Отговорен секретар

contact_phone
029705234
contact_mail
igizdov@duma.bg

Наблюдатели

Велислава Дърева

Георги Георгиев

България

Павлета Давидова

Завеждащ отдел

contact_phone
029705215
contact_mail
politics@duma.bg

Аида Паникян

contact_phone
029705218

Десислава Велева

contact_phone
029705230

Ростислава Иванова

contact_phone
029705233

Юлия Кулинска

contact_phone
029705224

Милена Николова

Икономика

Мая Калпачка-Йовановска

Завеждащ отдел

contact_phone
029705246
contact_mail
economics@duma.bg

Ася Гардели

Евгени Гаврилов

contact_phone
029705246

Свят

Юри Михалков

Завеждащ отдел

contact_phone
029705220
contact_mail
world@duma.bg

Галина Младенова

contact_phone
029705219

Георги Христов

contact_phone
029705220

Култура

Вилиана Семерджиева

Завеждащ отдел

contact_phone
029705240
contact_mail
culture@duma.bg

Альона Нейкова

contact_phone
029705239
contact_mail
life@duma.bg

Надежда Ушева

contact_phone
029705240

Общество

Велиана Христова

Завеждащ отдел

contact_phone
029705238
contact_mail
society@duma.bg

Богдан Иванов

contact_phone
029705225

Валентин Георгиев

contact_phone
029705232

Ева Костова

contact_phone
029705229

Четиво

Боян Бойчев

редактор на "Пегас"

contact_phone
029705244
contact_mail
pegas@duma.bg

Зорница Веселинова

редактор на "Неделник"

contact_phone
029705217

Георги Гълов

редактор на "Пардон"

Анатолий Станкулов

Художник

contact_phone
029705248

Спорт

Владимир Николов

Завеждащ отдел

contact_phone
029705245
contact_mail
sport@duma.bg

Марин Милашки

contact_phone
029705245

Фото

Емилия Костадинова

Фотограф

contact_mail
photo@duma.bg

Мариета Томова

Фотограф

Графичен дизайн

Валентин Аргиров

Лиляна Моллова

Петя Рогачева

Спаска Венева

Набор и коректори

Хрисула Василева

contact_phone
0297052227
contact_mail
korespondenti@duma.bg

Глория Крайчева

contact_phone
0297052242

Пенка Исаева

contact_phone
0297052228

Администрация

Павел Бебов

Управител

contact_phone
029705211

Петрана Сомлева

Реклама

contact_phone
029705205
contact_mail
reklama@duma.bg

Румяна Кирилова

Разпространение

contact_phone
029705203
contact_mail
abonament@duma.bg

Емил Михов

Разпространение

contact_phone
029705208

Владимир Тополски

Производство

contact_phone
029705241

Лидия Йончева

Счетоводство

contact_phone
029705249
contact_mail
kasa@duma.bg