14 Август 2020петък16:18 ч.

Актуално

Да беше само джендърът!

Истанбулската конвенция е безполезна, неясно формулирана, бюрократизирана и налагаща неоправдани разходи

/ брой: 26

автор:Цветан Наньов

visibility 1774

Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие разбуни духовете и предизвика ожесточени дебати, за съжаление ограничени главно в областта на половото насилие, митичния "трети пол" и стандартни и нестандартни роли. Това е оправдано, до известна степен, защото в тази област е зашифрована скритата цел на тази конвенция - узаконяване на еднополовите бракове.
Съветът на Европа би могъл да се ограничи с една директива по въпроса, вместо да го крие в документ, създаващ значителен брой административни, юридически и финансови проблеми и довеждащ до абсурд редица понятия и определения. Въпрос за борбата срещу насилието, равенството на половете и закрила и помощ на жертвите на насилие - тези въпроси до голяма степен са уредени в съществуващи международни документи, частично цитирани в преамбюла и във вътрешното законодателство, в т.ч. в Конституцята. Конвенцията е усложнена компилация, добавяща още един - противоречив - документ към  тях. Евентуални непълноти много по-безболезнено могат да се запълнят с допълнение на вътрешното законодателство.
 Накратко, конвенцията е ненужна, нееднозначно формулирана, бюрократизирана и налагаща безполезни разходи. Тя предвижда създаването на разгъната бюрократична структура, паралелна на държавната и паразитираща върху нея. Един или няколко национални официални органи ще координират, наблюдават, събират данни, провеждат изследвания за всички форми на насилие, упоменати в конвенцията. Тези данни ще се обобщават и за тях се информират обществото и новосъздаващи се международни администрации, в т.ч. Комитет на страните членки и - като шапка, междуправителствена група от


15 тунеядци, ползващи се с дипломатически имунитет


Те ще обобщават обобщеното на национално ниво, ще изготвят отчети за националните и европейския парламенти, ще организират и изпращат в страните групи от експерти за наблюдение и контрол, също ползващи се с дипломатически имунитет. Ефектът от тази дейност много ще наподобява ефекта от борбата с корупцията у нас.                        
Голяма част от конвенцията заемат юридическите текстове. Криминализират се широк кръг от действия, наричани "насилие" с недефинирани еднозначно граници. Флиртът - това чудесно изживяване в младежката и не само младежката възраст, влиза в понятието "полов тормоз".
Не са забравени и ревнивците. Забранява се "следенето". В конвенцията са включени нехарактерни за Европа практики, като обрязване на жени и принудително омъжване. Умълчани са ранните бракове, които за нас представляват реален проблем и обрязването на момчетата. Отваря се нова дупка в пробитата ни ограда, като жени "заплашени от полово насилие" в своите страни получават статут на бежанци. Конвенцията има амбицията да заменя споразумения за правно сътрудничество между страните, където те липсват. Накратко, всеки ред от юридическите текстове се нуждае от компетентна оценка. Само за четири юридически параграфа се допускат резерви. Трябва да се формира становище по тях.                                                                            
Конвенцията изисква значителни нови средства, освен сега разходваните. Заедно с бюрократичния апарат се предвижда изграждането на "подходящо географски разпределени" убежища и пунктове с възможности в тях за медицинска и психологична помощ на жертви на насилие. Изисква се обучение на специализирани кадри за тях, в т.ч. по международно сътрудничество. Възлага се на държавата да доплаща за рехабилитация на жертвите на насилие и да носи материална отговорност за непредотвратено насилие. По последното се допуска резерва.                                                                        
От изложеното дотук е очевидно, че МС е допуснал закононарушение, като е одобрил и внесъл в НС конвенцията за ратифициране, без писмени заключения на МТСГ, МЗ, МВР, МВнР, МП, ВСС, а при нужда и КС, и без финансов анализ от МФ за допълнителните разходи от нейното прилагане.         Споровете около "джендърната" част на конвенцията се дължат до голяма степен на неточния и непоследователен български превод. Нека напомня, че само английският и френският текст са официални.

Преводите имат информативна функция


В английския език думата "секс" има двойно значение - на пол и на полов акт. В българския език думата "секс" навлезе с демокрацията и като кратка и необременена с местен колорит, тя бързо доби популярност като разговорен заменител на считаната за неприлична българска дума за полов акт. Това допълнително обърква превода, където различното превеждане, ту като пол, ту като секс придава неточна окраска на и без това негативната употреба на sex в оригинала - главно като насилие, основано на пола. Очевидната цел е неглижиране на пола, подмяна на неговата роля и в крайна сметка заменянето му с безполовата дума gender.
Необходимо е да се подчертае, че полът е биологична, природно определена характеристика на мъжа и жената, различаваща ги по тяхната роля в продължението на рода. Няма друг "трети", или "енти" пол, няма го и в конвенцията. Няма и друга "нетрадиционна" роля на пола. Бъркотията е резултат от смесване на двете понятия - "sex" и "gender" и на техните роли в биологията и в обществото. Това може да се избегне отчасти, като навсякъде в текста думата  "sex" се превежда като "пол". На български "gender" е преведено като "пол", което е безсмислица и като резултат от нея се появи несъществуващ "социален пол". Това събуди позаспалото ни чувство за хумор и разбрахме, че по случай европредседателството тази година мартениците ще са с три фигури - Пижо, Пенда и Джендьо. Налага се да цитирам определението, дадено в конвенцията за gender: "Gender" ще означава социално изградените роли, поведения, дейности и характеристики, които дадено общество счита подходящи за жените и мъжете.
Има ли това безполово определение

съответен термин в българския език?


Да, има и това е думата "род". Конвенцията е преведена на повече от 30 езика. Полезно е да погледнем как този спорен термин е преведен на близки до нашия езици. В сръбския, словашкия и македонския, преводът е "род". Родът обхваща всички хора, без да ги дели по полов признак, заедно с техните роли, поведение, дейности и родови характеристики. Това са човешкият род, българският род, обединения на семейства с общ родоначалник. Традиционната роля на рода е опазване,    подпомагане и контрол върху неговите членове. Нетрадиционната му роля е да приеме като равноправни някои свои членове, определили своите родови характеристики като гейове, травестити, лезбийки, а защо не и като содомити. Това не са полове, те нямат репродуктивни функции. В медицината тези отклонения от нормалния пол се наричат малформации, възможно - отчасти генетично предизвикани. В полово отношение тези хора са безполезни, но иначе в мнозинството си те са активни и творчески членове на обществото.

Хомосексуализмът не нещо новоТой съпътства човечеството от самото му начало. През вековете се е променяло само отношението към него. В древността, когато ресурсите са били ограничени, а нуждата от повече хора за работа и отбрана жизнено важна, тях, както съветва и Библията, са ги убивали. С развитието на обществото, отношението се променя през осъждане и пренебрегване, за да стигнем до днешното агресивно парадиране.
Ако става въпрос да приемем и еднополовите бракове, които нашите баби биха нарекли срамотия, то днес ние сме свидетели и жертви на значително по-тежки срамотии като бедност, вопиющо материално неравенство, корупция, дирижирана съдебна система, чуждо влияние в наш ущърб и какво ли не, та още една срамотия няма особено да измени баланса. Заради нея не си струва да разрушаваме нашата култура, традиции и обичаи, съдържащи всичко добро и красиво, наследено от векове - наследство, което все още ни прави българи.
В тях не фигурира насилие. Що се отнася до неравноправието на жените, и то не е същност на нашата култура и бит, а е привнесено и насаждано систематически от религията. Спомнете си реброто адамово, жената като носител на първородния грях, виновна за изгонването от рая, нечиста, забраната да бъде свещенослужител. Не съм присъствал скоро на църковна сватба и не зная дали в обреда още се произнася заповедта "жена да подчиняется мужу да следует его". 
Разбира се, че всички необходими мерки за преодоляване на фактическа неравнопоставеност  и насилие над жени и домашното насилие са от първостепенно значение за баланса и напредъка на обществото.

Това не става само с хартиени документи

Има ги достатъчно и допълването им не е проблем. Важно е тяхното ефективно прилагане, чрез адекватно поведение и действие на правоохранителните и правоналагащите органи. Важно е и възпитанието, в това число на децата,  учениците и възпитателите. Що се отнася до обучение за нетрадиционната роля на рода, конвенцията е безнадеждно закъсняла. Това обучение се осъществява в неограничени размери в интернет.
Завършвам с това, с което започнах. Тази конвенция е безполезна, неясно формулирана, бюрократизирана и налагаща неоправдани разходи.       

 

 
 

Домашните ремонти ще намаляват данъците

автор:Дума

visibility 247

/ брой: 155

Лаптопите най-търсени в кризата

автор:Дума

visibility 205

/ брой: 155

Българите карат най-старите коли в Европа

автор:Дума

visibility 230

/ брой: 155

59 на сто от хората правят застраховки по задължение

автор:Дума

visibility 176

/ брой: 155

Израел възобновява полетите до България

автор:Дума

visibility 96

Франция изпраща военни в Крит

автор:Дума

visibility 333

/ брой: 155

Помпео с антикитайска обиколка в Европа

автор:Дума

visibility 297

/ брой: 155

Краткии новини

автор:Дума

visibility 183

/ брой: 155

Ама кой щял да дойде, като се махне Борисов

visibility 747

/ брой: 155

Протестите са на народа

visibility 451

/ брой: 155

Ива Уорън: Футболът е не само страст, но и работа

автор:Мони Георгиев

visibility 189

/ брой: 155

Датата

автор:Дума

visibility 172

/ брой: 155

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ