04 Март 2021четвъртък20:41 ч.

ново:

Пролетен ден с температури до 20 градуса Пролетен ден с температури до 20 градуса

Интервю

Георги Йорданов и Десислав Тасков за финансирането на здравеопазването

"Пациентите от различните райони на страната нямат равни условия за достъп до медицинска помощ"

/ брой: 3

автор:Аида Паникян

visibility 2123

Доц. Георги Йорданов: 
Повече пари, но да се харчат с ум

Пациентите нямат достъп до съвременните методи, защото НЗОК не плаща консумативите и те си ги купуват, казва зам.-председателят на здравната комисия в НС 


- Доц. Йорданов, защо БСП не подкрепи бюджета на НЗОК за 2020 г., след като се твърди, че парите са повече от 2019 г.? 

- Парите наистина са повече, но това се дължи на увеличаване на минималната заплата и осигурителите вноски. Гласувахме против, защото имаме  нереформирана здравна система, в която приоритетите са обърнати наопаки, обратно на развитите страни. Вместо основните средства да са в профилактиката, превантивната медицина и извънболничната помощ, те са насочени в болничната помощ (почти половината от целия бюджет на НЗОК) и лекарствената терапия. Това няма да доведе до положителен резултат. Ще получим отново от същото, но повече. Нашата страна е страната с най-голям процент доплащане от пациента (46.6%), при средно около 20-25% в ЕС. Българските пациенти нямат достъп до съвременните методи на лечение, защото обикновено НЗОК не плаща консумативите и пациентите са принудени да си купуват сами, а като стойност в някои случаи те достигат до десетки хиляди лева. Ние сме на дъното по средна продължителност на живота и на последно място по предотвратима смърт. Определено не се справяме със заболеваемостта от социално значими заболявания. И не на последно място, не подкрепихме бюджета на НЗОК, защото управляващите не приемат нашата пътна карта в здравеопазването - въвеждане на електронната здравно-информационна система, остойностяване на медицинските дейности, включително труда на медицинските специалисти, и приемане на наредба за формиране на заплатите в сферата на здравеопазването за здравните специалисти от различните категории.

- Ще бъдат ли достатъчни парите и за какво няма да стигнат? Защо? 

- В медицината парите никога не са достатъчни. Затова е необходимо да приемем приоритети за развитие на българската система на здравеопазване. Ето например развитието на органната трансплантология. 

Във връзка с демографската криза предложихме лекарствата на децата до 14-годишна възраст да са безплатни. Повече средства са необходими в почти всички сектори. Но повечето пари не са панацея. Те трябва да се харчат разумно и контролирано. При разумно планиране и съответния контрол на изразходването смятаме, че тези над 5 милиарда лева в бюджета на НЗОК и в МЗ ще бъдат достатъчни.

- Къде между двете четения управляващото мнозинство заложи капани на българското здравеопазване? 

- Основният проблем при предложенията между първо и второ четене беше отказът на управляващата коалиция от приоритетно и протежирано финансиране на група лекарства, основно за базова терапия при онкологичните заболявания, коагулопатиите и редките заболявания. Вкарването на тези лекарства в общия ред вероятно ще доведе до изчезването им от пазара в България и невъзможност за адекватно лечение на немалка група от пациенти. А в крайна сметка се касае за около 99 млн. лв. - малка част от бюджета на НЗОК, а хората ще бъдат принудени да ги купуват от съседните страни.

- Смятате ли, че през 2020 г. българският пациент ще получи по-качествени здравни услуги? 

- На този въпрос мога да отговоря, че се надявам наистина българският пациент да получи по-достъпни и качествени медицински услуги. На първо място по-достъпни. Защото пациентите от различните райони на страната нямат равни условия за достъп до медицинска помощ. Естествено, най-привилегировани са тези от столицата и големите градове. Бих искал парите да не са решаващ фактор за получаване на необходимата по обем и качество медицинска помощ от българите, търговските взаимоотношения в здравеопазването силно да намалеят и болниците да престанат да бъдат търговски дружества в днешния си вид.Д-р Десислав Тасков:
Болниците не може да са фирми  

Бюджетът на НЗОК за 2020 г. е като този за 2019 г., казва депутатът от БСП 

- Д-р Тасков, за 2020 г. са дадени близо половин милион лева повече на НЗОК. Удовлетворен ли сте като лекар?

- Не съм удовлетворен. Става въпрос за парите, дадени от хората, които се осигуряват в България. Точно тези пари формират по-голямата част от парите в бюджета на НЗОК. Затова трябва да видим как да облекчим положението на тези хора - редовните платци.

- Бюджетът на НЗОК облекчава ли тяхното положение?

- Общо взето - не. 

- Защо?

- Имаме бюджет, чиито характеристики припокриват тези на бюджета за 2019 г. Разбира се, отчитам и увеличенията в някои от приходните пера, което може да доведе до увеличение на цените на някои услуги. А предложенията на БСП (безплатни лекарства за децата до 14 т., повече пари за извънболничната помощ и за медицинските изделия и консумативи и др.) целяха да бъде намалена финансовата тежест върху гражданите, които са основните платци. И още нещо: предложенията ни бяха свързани с основните забележки в доклада на Европейската комисия за здравеопазването у нас. За съжаление в този доклад няма изненади, защото става въпрос за неща, които се коментират от няколко години. Половината от парите в сектор "Здравеопазване" излизат от джоба на хората, българите живеят най-малко в ЕС, въпреки това у нас има най-много хоспитализации, повишава се и процентът на предотвратимата смъртност. Целта на предложенията ни (да се увеличат парите за извънболничната помощ, лекарствата за деца до 14 г. да станат безплатни, част от дейностите в болничната помощ да се извършват в специализираната доболнична помощ и др.) е да се намалят хоспитализациите. 

- От много години се говори за извеждане на дейности от болничната помощ, но не се прави. Защо според вас е така?

- Целият модел на здравеопазването ни е свързан с тежък лобизъм. А броят на хоспитализациите е обусловен от режима на финансиране на системата по клинични пътеки, който се изроди в тежък лобизъм към определени специалности. Клиничната пътека е алгоритъм за поведение, но не е остойностена. 

Второто най-голямо перо в системата са лекарствата. 

- Защо това не се променя, щом го знаем от години?

- Може би и управляващите от ГЕРБ осъзнават, че самостоятелно не могат да посегнат на големите в тези браншове и се опитват да печелят време в изливане на повече средства в един нереформиран сектор, което дава възможност за овладяване на моментното състояние, но не и за подобряване на качеството на здравните услуги.

- Какви мерки в здравеопазването би подкрепила БСП?

- Да се намали финансовата тежест за пациентите по отношение на медицинските консумативи и изделия, ползвани в болниците. Затова и предложихме да се увеличат парите за тези изделия в Бюджета на НЗОК за 2020 г., да се увеличат парите за специализираната извънболнична помощ, т.е. не само броят на направленията, но и стойността на едно направление, което НЗОК плаща, за да бъдат мотивирани лекарите да работят... Докато продължаваме да работим по остойностяване на медицинските дейности по клинични пътеки, сме обречени да наливаме от пусто в празно. Продължавам да твърдя, че търговският статут на болниците е несъвместим с изкуството на медицината и това е основната пречка нещата не да се случат. Без регулаторната роля на държавата в цените на лекарствата и в реимбурсацията им, в контрола на цената на медицинските изделия и консумативи, ще тупаме топката и няма да имаме резултат. Търговете за медицински изделия например, трябва да се правят от държавата и тя да регулира цените. Казвал съм го много пъти - болниците не трябва да са търговски дружества, по целия свят, освен у нас, не са. Трябва да се увеличи ролята на държавата.

Друг сериозен проблем са общинските болници. Тъй като са търговски дружества, общините нямат право да са финансово свързани с болниците и например да увеличат заплатите на персонала. В същото време държавата няма право да ги дотира, защото са... търговски дружества. От друга страна, не са и равнопоставени с университетски, областни, частни болници и предимно работят по най-ниско платените клинични пътеки. Говоря за многопрофилните общински болници за активно лечение, които са в отдалечени райони и обслужват населението на две и повече общини. Ако такава болница спре работа, това води до обезлюдяване на цели региони. Ако хората нямат наблизо гарантирана медицинска помощ, се принуждават да напуснат населеното място и да търсят препитание другаде. Първо напускат младите. Като няма вътрешно и неврологично отделение, младите вземат родителите си при себе си. Вследствие на това няма работна ръка и загива и бизнесът и така регионът се обезлюдява. 

Това се случва, когато си отиде персоналът на общинската болница, а след това и самата болница. Според мен е необходим статут на защитени на такъв тип болници, поне тези от пограничните райони. Те са част от националната сигурност. Ако трябва, МЗ да им стане принципал. Наясно съм, че промяната на статута на болниците от търговски дружества към друг вид ще вземе много време, но нека се започне с онези места, където живеят хората с най-ниски доходи и разчитат единствено на общинската болница да получат медицинска помощ. Трябва да има сигурност за тези над 2 млн. души. И да не забравяме, че тези болници харчат най-малък ресурс от касата, а дълговете им са най-малък дял от дълговете на болниците в страната. 

В момента цялата система на здравеопазване се крепи на морала на лекарите и сестрите. Но тези хора по закон трябва да работят по Търговския закон. Затова болниците не бива и не трябва да са търговски дружества. Разградена е националната здравна инфраструктура и вече десетилетия не се изгражда нова. 

И какви са тези приказки за демонополизация на касата? Кой частен застраховател или осигурител ще влезе в сектор, в който почти половината от парите са от джоба на хората и са нерегламентирани? Затова казвам, че трябва дейностите и трудът да се остойностят, да се намали прагът на доплащанията.

България замесена в злоупотреби с агросубсидиите

автор:Дума

visibility 383

/ брой: 43

С 25% поскъпна олиото само за три месеца

автор:Дума

visibility 287

/ брой: 43

Поемаме нова порция дълг

автор:Дума

visibility 335

/ брой: 43

86% срив на въздушния трафик, билетите - до 30% по евтини

автор:Дума

visibility 194

/ брой: 43

Германия удължава строгите мерки до 28 март

автор:Дума

visibility 180

Над 100 вторични труса след 6.2 по Рихтер в Гърция

автор:Дума

visibility 171

Си Ен Ен: Разпада се стратегията на ЕС за ваксините

автор:Дума

visibility 470

/ брой: 43

ТАСС отрази подробно празника на България

автор:Дума

visibility 713

/ брой: 43

Датата

автор:Дума

visibility 214

/ брой: 43

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ