28 Септември 2022сряда06:05 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в западната половина от страната ще превали. Вятърът ще остане от запад-югозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София около 24°. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места в западната половина от страната ще превали. Вятърът ще остане от запад-югозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София около 24°.

Мюсюлманите в Босна и Херцеговина търсят достойно място в общия европейски дом

Председателят на Висшия духовен съвет на БиХ Хюсеин Ефенди Кавазович за мястото на мюсюлманската общност в развитието на страната и евроинтеграцията

/ брой: 45

Хюсеин Ефенди Кавазович ръководи мюсюлманската общност на Босна и Херцеговина от 15 ноември 2012 г. 50-годишният лидер е добре приет от другите религиозни лидери. Макар че не липсват критици по негов адрес, изявлението му след клането в Сребреница през 1995 г., когато той призова мюсюлманите да не отмъщават на цивилни сръбски граждани, му помогна да си изгради репутация на умерен.
"Ние ще се променим и ще отстраним старото и лошото", казва Кавазович в изявление за медиите.
"Изправени сме пред сериозни задачи, свързани с напредъка и развитието. За тази цел притежаваме знание, способност и решителност. Силата, гарантирана от единството на мюсюлманите и съзнателността на бошняците, ще бъде насочена към сигурността и добруването на страната, в  която живеем. Ще спазваме поетите отговорности и ще си сътрудничим със съседи от други религии. Ще допринасяме за укрепването на обществото в Босна и Херцеговина, на основата на уважението към разнообразието и отговорността към това разнообразие."


 
- Уважаеми ефенди Кавазович, какво е настоящето състояние на мюсюлманската общност в БиХ? Какви са основните проблеми, пред които Общността е изправена?
- Имайки предвид обстоятелствата, в които живеем, и тежките последици от агресията, която мюсюлманите в отечеството ни Босна и Херцеговина (БиХ) преживяха в края на ХХ век, а също така и размерите на унищоженията, през които бяхме принудени да преминем, смятам, че общото състояние и дейността на нашата общност в БиХ е повече от добро. Нашата общност развива структурите си вече повече от 130 години. Днес наред с административните си структури имаме и много важни образователни такива. Функционират шест медресета и три факултета в БиХ, Ислямска гимназия в Загреб, медресе и факултет в Санджак. Всички те изпълняват важна мисия в процеса на отглеждането и възпитаването на младите хора и изпълняват една от нашите основни задачи. Гордеем се с работата на имамите ни с широките мюсюлмански маси, а също така и с добрите резултати от дейността на много меджлиси.
Въпреки обаче изброените позитивни показатели не може да останем доволни от настоящето състояние, тъй като добре знаем, че пред нас стои още много работа и трябва да превъзмогнем и редица слабости в нашата дейност. Някои от нашите проблеми са свързани и с неадекватното държавно и политическо устройство на БиХ и съм убеден, че ако в принципите на държавата ни се прилагат европейските ценности и стандарти и за гражданите, и за мюсюлманската общност ще бъде много по-леко да защитават своите права, решават всекидневните си житейски проблеми и се борят за социална правда.
От друга страна, все още поставяме фокуса върху възстановяването на разрушената ни инфраструктура вследствие на войната и по-специално на територията на Република Сръбска. Доста от тамошните джемати и меджлиси са изправени пред много сериозни финансови проблеми и поради това ние настойчиво търсим нужните средства, за да бъде осигурено тяхното оцеляване. Все още изчакваме да бъде приет и законът за реституцията на отнетото вакъфско имущество, което би довело до значително подобряване на работата ни и реализацията на основните цели и задачи на Ислямската общност. Ние сме неразделна част от мюсюлманите в региона, така че всички трудности и предизвикателства, пред които те са изправени - от икономическите проблеми до политическите, културните и образователните им права, директно рефлектират и върху нашата дейност.
2. Как се развива процесът, свързан с промените в Устава на Ислямската общност? Има ли противници на процеса вътре в Общността?
- Вече дълго време в Ислямската общност съществува инициатива за промяната на устава й, тъй като в много отношения нейното развитие е отдавна изпреварило съществуващата правна рамка. Определени действия в тази насока са предприети през изминалата година. В рамките на създадена нарочна група от специалисти от различни области и Уставната комисия на Събранието на Ислямската общност са вече завършени предварителните фази по разработката на промените. По този начин вече предложенията за промени са изпратени за открито обществено обсъждане, което ще продължи до 01 март т.г. След неговото приключване Уставната комисия ще обобщи забележките от обсъждането и ще оформи крайното предложение, след което ще предложи на Събранието на Общността да го приеме. Новите уставни решения предвиждат малко по-различна организация на Риасета в качеството му на най-висш административен и изпълнителен орган на Ислямската общност. Предвижда се също така и въвеждането на института Съвет на мюфтиите, един нов орган, в който ще членуват всички мюфтии и съответно повишаването на влиянието на средния ешелон на Ислямската общност, който се състои от мюфтийствата.
Нашата институция винаги е ценяла плурализма в мисленето и становищата по редица въпроси и съответно и около промените съществуват и различни виждания. Между впрочем никой не изразява съмнение и не спори за необходимостта от реорганизация на Ислямската общност на БиХ и поради това съм твърдо убеден, че по време на обществената дискусия ще се стигне до висока степен на съгласуване и ще постигнем консенсус по всички важни въпроси, свързани с работата и функционирането на Общността.
3. Как ще се отразят промените върху процеса на избор на Реис-ул-Улема?
- Уставните решения няма да променят, нито да навлизат в процедурата за избор на Реис-ул-Улема. По този въпрос ще се запазят настоящите действащи правила. Ще се промени обаче процедурата по избора на заместника на Реис-ул-Улема. За разлика от досегашната практика заместникът ще бъде избиран от Събранието на Ислямската общност по предложение на Реис-ул-Улема. При старата процедура и заместникът, и Реисът са избирани чрез една и съща процедура и от едни и същи избиратели, а в новия Устав това ще бъде променено.
4. Ефенди Кавазович, как смятате да опазите Ислямската общност от въвличането й в политически игри и особено в изборната надпревара през настоящата 2014 г.?
- По този въпрос имаме много ясно определение. Още през 2002 г. Риасетът е приел решение, в което е прецизирано, че по време на извършването на верски обреди в джамиите не може да бъде промотирана която и да е политическа партия или личност в или извън рамките на предизборната кампания. И на предстоящите избори ще настояваме това решение да бъде изключително спазвано. Нито един политик или политическа сила няма да може да използва нашите обекти нито верски авторитети в служба на своите теснополитически интереси. Единствено ще апелирам нашите вярващи да излязат и гласуват масово по съвест и вътрешно убеждение и в съответствие с моралните и човешките ценности на кандидатите и политическите опции. Това е тяхно основно право. Смятам, че такова наше становище е твърде ясно и конструктивно.
5. Как Ислямската общност в БиХ се опитва да бъде неразривно свързана с Ислямските общности в Хърватска и Словения? Как измененията в устава ще регулират отношенията с мюсюлманите извън границите на БиХ и по-специално с тези в Сърбия?
- Ислямските общности в Хърватска и Словения са организирани като съставни части от Ислямската общност в БиХ. Тези общности имат свои мешихати като организационни форми за управление на верските дейности на мюсюлманите в тези държави. Същевременно обаче споменатите общности имат и висока степен на автономия в административен и организационен аспект, а единството им с Ислямската общност на БиХ се вижда основно през призмата на духовната линия и ръководството на Реис-ул-Улема и участието на техни легитимни представители в работата на най-висшите органи на Ислямската общност в БиХ. Същият е случаят и с Мешихата на Ислямската общност в Санджак и Ислямската общност в Сърбия. Ние се определяме и занапред да развиваме нормални и приятелски отношения, да уважаваме специфичностите и нуждите на всяка една общност в съответната държава, да си помагаме взаимно и да задълбочаваме духовните си връзки и общото сътрудничество в интерес и за доброто на всички мюсюлмани. В тази връзка новите уставни решения ще дадат импулс за такива отношения и сътрудничество.
6.  Какви са настоящите отношения на Ислямската общност в БиХ със сродни общности на Балканите - ИО на Сърбия, Главното мюфтийство в България, ИО в Албания и Македония и т.н.? Как гледате на едно Ваше евентуално посещение в България през следващия период?
- Ислямската общност в БиХ е твърдо за поставянето на стабилни основи и развиването на взаимно сътрудничество с мюсюлманските общности на Балканите. Имаме огромен положителен опит и обща работа с мюсюлманските общности в Македония, Косово и Сърбия още от времето, когато всички ние бяхме част от една държава. Тези връзки обаче бяха прекъснати не по наша вина и е дошло времето да ги обновим, да развиваме качествено сътрудничество, да обменяме опит и заедно да работим за доброто на всички мюсюлмани. Заради общите ценности и доброто на мюсюлманите на Балканите и в Европа изниква реалната необходимост мюсюлманските общности от държавите от бивша Югославия, Албания и България, а защо не и от останалите държави на полуострова и дори от цяла Европа да установяват помежду си все по-тесни форми на сътрудничество и координация по въпроси от общ интерес. Ние, които водим тези общности, имаме задължението пред нашите вярващи да решаваме техните проблеми и правим всекидневието им по-поносимо. Особено е важно да разбиваме предразсъдъците в Европа по отношение на мюсюлманите и исляма чрез обединяването на усилията ни и участието в общи проекти. Трябва да бъде веднъж завинаги спрян процесът на антиислямска истерия и ислямофобия. Нямам съмнение, че чрез общи усилия можем да постигнем много в тази насока и да спечелим доверието както на мюсюлманите, така и на европейските институции. Това е едно огромно предизвикателство и чудесна възможност. Искрено се надявам, че ще знаем и можем да я реализираме.
Поради всичко, казано по-горе, бих искал да окуража всички мюсюлмани и техните улеми да обединят своите енергии и знания и не без да щадят труда си, да изграждат всеки ден едно достойно място за себе си в европейското семейство и общия европейски дом. В контекста на такова сътрудничество разглеждам и положително възможността за посещение на Ислямската общност в България с желанието да развиваме сътрудничество между мюсюлманите от нашите две държави и общности.
Междувременно във връзка с всекидневните протести и ескалацията на насилието в Сараево от изминалата седмица Риасетът на Ислямската общност в БиХ и лично Реис-ул-Улема Хюсейн ефенди Кавазович излязоха с нарочно съобщение, в което бяха осъдени всички форми на насилие и беше призовано за установяването на диалог между страните. В съобщението се казва: "Призовавам гражданите да не използват насилие и в желанието си да изпълнят своите легитимни искания за по-добър живот използват само изключително предвидените в Закона средства. Призовавам отговорните фактори в правно-политическата ни система да покажат чувство за отговорност и да започнат с общи усилия да решават натрупаните сериозни проблеми в обществото ни."

Банки отново вдигат таксите

автор:Дума

visibility 211

/ брой: 187

Еврото и лирата рекордно евтини спрямо долара

автор:Дума

visibility 184

/ брой: 187

Внасяме все повече картофи

автор:Дума

visibility 168

/ брой: 187

Опасно лошо време в Гърция заради циклона Богдан

автор:Дума

visibility 163

Крайната десница печели в Италия

автор:Дума

visibility 198

/ брой: 187

България ще приеме до 150 мигранти от Кипър

автор:Дума

visibility 218

/ брой: 187

Предупреждения на САЩ към Русия

автор:Дума

visibility 182

/ брой: 187

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ