14 Юли 2020вторник23:19 ч.

На фокус

НАШАТА ПЛАТФОРМА - ЕВРОПА ЗА БЪЛГАРИЯ!

Проблемът преди и след изборите за ЕП е един - да осигурим нов път за развитие на страната си именно като справедлива и социална европейска държава

/ брой: 113

автор:Георги Пирински

visibility 1472

    Още на 8 февруари т.г. Конгресът на БСП прие Платформата на българските социалисти за предстоящите избори за Европейския парламент. В Платформата ясно бе назована ключовата повеля пред нас - да мобилизираме нова решимост и обща воля да съградим Европа "от хората, на хората и за хората", да осигурим нови хоризонти за друго развитие на България!
    Да, но приключващата предизборна кампания се превърна във всичко друго, но не и в състезание на платформи и идеи; сякаш и ние самите малко се позовавахме на постановките и ангажиментите, които бяхме утвърдили. Затова си заслужава в тези последни дни преди 25 май да се върнем към тях, сега вече от гледна точка на въпросите, които хората ни задаваха по време на стотиците срещи и разговори, които нашите кандидати проведоха по цялата страна през последните два месеца.
Първият и най-често задаван въпрос - Какво общо има Европейският съюз с всекидневието на хората тук, в България? Зад който се чете и продължението му -

защо собствено да отида да гласувам?

Всъщност ясно е, че европейските директиви и регламенти директно са определящи за най-важните аспекти на всекидневието ни и на перспективите за развитието на страната. По-скоро въпросът изразява дълбокото разочарование на хората от отношението, което те чувстват от страна на институциите и органите на ЕС към България като едва ли не източник на всичките проблеми на съюза, както и към българските граждани като някаква втора категория граждани на Европа.
Отговор именно на тези въпроси и разочарования са и основните ангажименти, категорично заявени в нашата Платформа. Ето

най-съществените от тях:

1. Поставяме си за основна цел достойнството и правата на всяка личност така, както са записани в Хартата на основните права и в Договорите на ЕС - социални условия на труд, достъп до култура и публични услуги... Това са основополагащи права на всеки български гражданин, които не подлежат на предоговаряне!
2. Водеща задача на обновяващия се Европейски съюз да стане формирането на социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост. За целта да се приеме нов Пакт за социален прогрес с общи цели за заетост, образование и социално сближаване. Да осигурим необходимите европейски средства, гарантиращи пълно изпълнение на Националния план "Младежка гаранция за заетост 2014-2020".
3. Да осигурим приоритет на реалната икономика чрез нова европейска стратегия за реиндустриализация с челно място за подкрепата за малките и средните предприятия. Да осигурим еднакви условия и стандарти за селскостопанските производители в "новите" и в "старите" страни членки. Да градим общества, успяващи чрез знанието и духовността в новите реалности на дигиталната среда.
4. Да осигурим правото на равно заплащане за равен труд. Да работим за нива на минимално заплащане в Европейския съюз, съобразени с условията в отделните държави членки, гарантиращи достоен живот във всяка от тях. Задължителна е неотложна агресивна политика за ускорено преодоляване на задълбочаващата се бедност на милиони деца и обезправени мъже и жени из цяла Европа - социални язви, недопустими за съвременна Европа.
5. Защитата и подпомагането на майчинството, както и правата в подкрепа на отговорното родителство да получат особен статут. Особените потребности на женското здравеопазване да бъдат пълноценно отразени в европейското и в националните законодателства.
Вторият въпрос - добре, но

какво влияние може да има малка България в ЕС

в който решенията напълно зависят от големите? Може ли да свърши нещо за хората у нас един или друг български евродепутат?
Преди всичко евродепутатите от нашата листа, като част от една от двете най-големи групи в новия Европарламент, ще могат да отстояват българските приоритети за подкрепа в общите позиции на групата - подкрепа, която на практика неведнъж бе ясно демонстрирана и в досегашния парламент. В нашата Платформа недвусмислено сме заявили волята си да подчиним дейността си именно на посочените приоритети:
1. Неразделна част от европейския социален модел да стане целенасочената политика в помощ на държавите членки да развиват активни социални държави, всеобщо достъпно и качествено здравеопазване и образование, квалификация и активни мерки за пълна заетост. Да гарантираме пълноценна интеграция на хората с увреждания във всички области на живота въз основа на добри европейски практики и фондове.
2. Да утвърдим активна регионална политика на национално и европейско ниво за балансирано развитие на регионите и подпомагане на страните с показатели под средните за съюза. Всеки регион да се развива според своя потенциал заедно с все по-силното социално, икономическо и териториално сближаване.
3. Да се противопоставим решително на порочната политика на безогледни бюджетни съкращения като икономически несъстоятелна и социално разрушителна! Да засилим прогресивните и справедливи данъчни системи и да прекратим режимите "данъчен рай", данъчните измами и укриването на данъци.
4. Да възприемаме европейското законодателство съобразно националните условия като решаващ фактор за реалното му прилагане. Нужно е ново взаимодействие между Европейския парламент и националните събрания на държавите членки, за да се възстанови доверието на гражданите в Европейския съюз.
5. Да засилим социалната роля на европейската и българската култура за сближаване на хората на основата на културното многообразие. Да наложим нови надеждни гаранции за свободата на словото и за независимост на медиите от корпоративен диктат.
И третият най-често задаван въпрос -

на какво място може да се надява България в ЕС

и в света? Всъщност какво можем да очакваме относно мястото и бъдещето на самия Европейски съюз?
Несъмнено актуални и широко дискутирани въпроси, въпроси, по които в Платформата се съдържат достатъчно отговорни постановки:
1. Европейският съюз следва да актуализира своята стратегия за многопосочно свързване на Югоизточна Европа и Черноморския регион като активни полета на трансконтинентално сътрудничество. Това е така, защото макрорегионът на Балканите и Черно море заедно с Дунавския регион придобива растящо значение в светлината на новите геополитически процеси, обхващащи Евразийското и Азиатско-Тихоокеанското пространства.
2. Съвременното развитие на Евроатлантическото партньорство следва да осигурява допълнителни условия и стимули за насърчаване на растежа в ЕС, създаващ работни места и растящи доходи в индустрията, селското стопанство и услугите, при строго спазване на принципите на публичност и на граждански контрол. При това да се гарантира прилагането на европейските политики в защита на обществения интерес.
3. Европейският съюз има важна отговорност за трайно утвърждаване на мира и за икономическия и социалния подем на страните от Западните Балкани. Процесите на стабилизация и асоцииране, както и преговорите за присъединяване да бъдат подкрепени с активни мерки за насърчаване на заетостта и растежа в региона.
4. ЕС активно да разкрива перспективни области за задълбочаване на партньорството и сътрудничеството със съседните региони и страни от Средиземноморието и Африка, както и с  геополитическите партньори от групата на новоразвиващите се икономики. С европейски ресурси да бъдат подпомогнати онези държави членки, които са подложени на пряк емигрантски натиск, представляващ общоевропейски проблем.
5. В глобален план Европейският съюз следва да има водеща роля за преодоляване на застрашително задълбочаващите се неравенства между страни и региони, за изкореняване на мизерията и експлоатацията. ЕС решително да се ангажира с реализиране на Целите на хилядолетието.
Нека си припомним ангажиментите и посланията от нашата Платформа не само като солидни аргументи за избора само след броени дни в полза на Номер 15 от изборната бюлетина, но и като поръчения за изпълнение оттук нататък още на другия ден след 25 май. Защото е време да скъсаме със заблудата, че има европейски проблеми, които се решават някъде "там", а нашите проблеми са си нещо друго, откъснато от тях.
Напротив, проблемът е един - да осигурим нов път за развитие на България именно като справедлива и социална европейска държава. И решаването му започва и завършва тук, у нас!

ЕЦБ определи допустимите отклонения в курса лев/евро

автор:Дума

visibility 594

/ брой: 132

Без такса смет за закъсали фирми

автор:Дума

visibility 222

/ брой: 132

Близо 30% е сривът в износа извън ЕС

автор:Дума

visibility 195

/ брой: 132

За "отслабването" на един вирус

автор:Аида Паникян

visibility 386

/ брой: 132

Датата

автор:Дума

visibility 246

/ брой: 132

Държавата на "Големите птици"

автор:Ина Михайлова

visibility 2262

/ брой: 131

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ