22 Юли 2024понеделник07:37 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево. Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево.

За да сме активни граждани на ЕС

Европеецът трябва да е запознат с правата, които му предоставя общността, и да повярва, че гласът му се чува

/ брой: 119

автор:Кристиела Симеонова

visibility 2317

Освен в здравите лапи на икономическата криза, в последно време Европа се озова и в капана на социалната. Гражданите на ЕС все по-малко вярват в европейските политици, в институциите, в идеята за обединена Европа. Нестихващите протести на недоволни европейци доказват по-красноречиво от което и да е било изследване, че нещо куца в европейската политика. Решенията, които се взимат в Брюксел, са твърде далеч от обикновения европеец. "Гражданите в целия ЕС постепенно губят доверие във възможността на националните правителства и на ЕС да намерят решение на проблемите, произтичащи от тежката икономическа криза", заяви по повод Европейската година на гражданите европейският омбудсман Никифорос Диамандурос. Той призова гражданите да не чакат националните правителства и европейските институции да намерят решения на проблемите, а да бъдат активни. "Лисабонският договор дава възможност за по-широко участие на гражданите, например в рамките на Европейската инициатива на гражданите и консултациите, които провежда Комисията. Това са много важни стъпки, с които ще се засили възможността на гражданите да участват в демократичния живот на ЕС", подчерта Диамандурос.

Снимка БГНЕС
Европейският омбудсман при решаване на проблеми, възникнали с европейските институции. Според настоящия омбудсман Никифорос Диамандурос (на снимката) големият брой на получени жалби за проблеми в администрацията на ЕС показва активната позиция на европейските граждани


Европейският съюз предоставя много предимства на гражданите, постоянно пребиваващите лица, предприятията и асоциациите в ЕС. Гражданите на държавите членки на ЕС са граждани и на ЕС и се ползват от редица права. Възможно е обаче да възникнат проблеми при упражняването на тези права. Европейските граждани трябва да знаят към кого да се обърнат за бързо и ефективно разрешаване на възникналия проблем. Европейските граждани трябва да повярват, че техният глас се чува, че имат възможността да участват пряко в процесите на общността. Защото трябва да сме активни в изграждането на нашето бъдеще! Има няколко начина, които ни предоставят тази възможност. В следващите редове ще представим някои от тях.

Европейският омбудсман и лошата администрация

Ако не сте доволни от начина, по който европейските институции са се отнесли към вас, европейският омбудсман би могъл да ви помогне. Той разследва оплаквания относно лоша администрация в институциите и органите на Европейския съюз. Единствено Съдът на Европейския съюз, Първоинстанционният съд и Трибуналът на публичната служба на Европейския съюз в качеството си на правораздавателни органи не попадат под неговата юрисдикция. Омбудсманът не може да разследва жалби срещу национални, регионални или местни органи в рамките на държавите от ЕС, дори и когато жалбите са относно въпроси, свързани с ЕС, дейностите на националните съдилища или омбудсмани, жалби срещу търговски предприятия или частни лица.
Институцията на европейския омбудсман е създадена чрез Договора от Маастрихт през 1992 г. Първият европейски омбудсман е избран от Европейския парламент през 1995 г. По време на пленарната сесия на Европарламента през юли сред шестима кандидати ще бъде избран новият европейски омбудсман за 5-годишен мандат. Кандидатите за европейски омбудсман са Алекс Бренникмайер, Маркус Ягер, Риа Оомен-Руйтен (ЕНП, Нидерландия), Емили О'Райли, Дагмар Рот-Берендт (С&Д, Германия) и Франческо Сперони (ЕСД, Италия). Настоящият европейски омбудсман Никифорос Диамандурос, бившият национален омбудсман на Гърция, бе избран повторно през януари 2010 г. По повод Европейската година на гражданите Диамандурос посочи, че получава много жалби от граждани за проблеми в различни сфери и отбеляза, че това е добре, защото по този начин гражданите показват кои са слабите места в европейската администрация и помагат за решаването на проблемите, когато те възникнат.
Омбудсманът има широки права за провеждане на разследване. Институциите и органите на Европейската общност са задължени да го снабдяват с информацията, която той изисква, и да му дават достъп до материалите, свързани с разследването. Държавите членки също така следва да го снабдяват с информация, която би могла да помогне за изясняване на случаи на лоша администрация от страна на институциите и органите на общността. Ако случаят не е разрешен задоволително в хода на разследването, омбудсманът може да се опита да намери добронамерено решение, което да коригира случая на лоша администрация и да бъде задоволително за жалбоподателя. Ако опитът за помирение се провали, омбудсманът може да направи предложения за решаване на случая. Ако съответната институция не приеме неговите препоръки, омбудсманът може да изготви специален доклад по въпроса до Европарламента.
Със следващия пример ще илюстрираме как работи и какви случаи разследва европейският омбудсман. Асоциация, основана за защита на немския език, отправя писмено запитване до правителствата на Холандия и Люксембург с молба да предоставят документи, свързани с тяхното председателство на Европейския съвет не само на английски и френски, а и на немски език. Както холандското, така и люксембургското правителство отхвърлят молбата. В отговор омбудсманът отправя препоръка до Съвета да зачете искането документите на Председателството да бъдат достъпни и на немски език.
В близо 80% от случаите европейският омбудсман успява да помогне на жалбоподателя чрез провеждане на проучване по случая, прехвърляне на случая към компетентен орган или даване на съвет относно това къде да се търси ефективно решение.

Европейска мрежа на омбудсманите

Ако оплакването ви е свързано с лошо администриране от страна членка или с незачитане на правата ви на европейски гражданин, можете да се обърнете към Европейската мрежа на омбудсманите - система от регионални и национални омбудсмани. Те действат като ефективен механизъм за сътрудничество в обработването на случаи и са от особено значение за европейския омбудсман, доколкото му помагат при случаите, които не са в сферата на неговата компетентност.

Комисия по петициите към Европарламента

Чрез Комисията по петициите Европейският парламент разглежда петиции, свързани с въпроси, попадащи в полето на дейност на ЕС. Петициите обхващат много широк кръг въпроси - от грижите за околната среда до дискриминацията и закъсненията. Парламентът може да обърне внимание чрез петициите върху нарушенията на правата на европейските граждани от държава членка, местен орган или друга публична институция.

Еврокомисията - "пазител на договорите"

Европейската комисия има задачата да гарантира спазването на законодателството на ЕС от страна на държавите членки. При изпълнението на тази си задача Еврокомисията е известна неформално като "пазител на договорите". Можете да подадете жалба в Комисията, ако считате, че дадена държава членка нарушава законодателството на ЕС.

Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим надзорен орган, чиято задача е защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот и насърчаване на добрата практика в институциите и органите на ЕС. Той следи обработката на лични данни от администрацията на ЕС, дава съвети относно политиките и законодателството, засягащи неприкосновеността на личния живот, и си сътрудничи с подобни органи на равнището на ЕС, в държавите членки и извън тях. ЕНОЗД получава жалби от служители на ЕС, както и от други лица, които считат, че личните им данни са били употребени неправомерно от европейска институция или орган.

Европейски потребителски центрове

Европейските потребителски центрове (ЕПЦ), създадени във всяка от 27-те държави членки на ЕС, както и в Исландия и Норвегия, предоставят правни и практически съвети и помощ на потребителите във връзка с трансграничните покупки и услуги в рамките на вътрешния пазар. ЕПЦ може да установи контакт с дружество във всяка една от тези 29 държави, освен вашата собствена, от ваше име, да ви насочи към схема за решаване на спора или да предложи други решения.
Отново ще илюстрираме дейността на ЕПЦ чрез пример. Чешки потребител закупува нов мотоциклет в Германия. Макар да посочва ясно, че ще изнесе мотоциклета в Чехия, цената неправилно включва данък добавена стойност, който следва да бъде платен в държавата, където превозното средство е регистрирано. Потребителят плаща ДДС два пъти - в Германия и в Чехия. Той не успява да реши въпроса с продавача и с данъчната служба в Германия, отговаряща за разглеждането на случаи, при които данъкоплатецът не е постоянно пребиваващо лице. По инициатива на чешкия ЕПЦ германският ЕПЦ се намесва и продавачът възстановява на потребителя неправомерно начисления данък добавена стойност.

Европейска гражданска инициатива

От 1 април 2012 г. гражданите на ЕС могат да влияят пряко върху европейското законодателство. Правото на европейска гражданска инициатива (ЕГИ) позволява да сезирате Еврокомисията в рамките на нейната компетентност, искайки тя да инициира ново законодателство във всяка област на правото на ЕС.
За да стартирате гражданската инициатива, трябва първо да сформирате граждански комитет, съставен от 7 граждани на ЕС, всеки от които да идва от различна държава членка. След това можете да регистрирате гражданската инициатива в регистъра на Еврокомисията и да започнете процеса на събиране на един милион подписа в рамките на 12 месеца.
Европейската гражданска инициатива е начинът, по който ние, гражданите на ЕС, можем активно да участваме в процесите на общността. Защото в крайна сметка именно гражданите са ядрото на европейския проект.

Европейската служба за гражданско действие (ECAS) създава Европейска къща на гражданското общество (ЕКГО) - амбициозен проект, целящ да преодолее пропастта между гражданите и институциите на ЕС. Къщата в момента функционира като виртуална интернет платформа (http://www.citizenhouse.eu/). Този проект се основава на модерна дефиниция на гражданското общество, която освен гражданските организации включва и отделните граждани.

Нормално?

автор:Мая Йовановска

visibility 3136

/ брой: 136

За добруването на Родината

автор:Дума

visibility 3012

/ брой: 136

11-ата кинообиколка на света започва през август

автор:Дума

visibility 2846

/ брой: 136

Жълтите павета не горят, нали?!

автор:Мартин Карбовски

visibility 2933

/ брой: 136

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ