21 Юни 2024петък08:09 ч.

ВРЕМЕТО:

Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево. Днес над Северна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, има условия за градушки. Повишена вероятност за изолирани интензивни явления има до сутринта в западните райони, а около и след обяд в централната и източната част на Северна България. От северозапад ще продължи да прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще са от 26°-27° в северозападните до 34°-35° в югоизточните райони, където вятърът все още ще е от юг; там ще бъде почти без валежи, предимно слънчево.

Документ

За достойна България в мирна Европа!

Предизборна платформа на БСП за парламентарни избори 2024

/ брой: 91

автор:Дума

visibility 3205

(продължение от вчерашния брой)

ОТБРАНА

Цел: Гарантиране на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на България чрез преодоляване на занижените способности, значителния некомплект от личен състав, системното недофинансиране, занижените критерии в подготовката, лошите условия на труд и ниска мотивация на личния състав на българските въоръжени сили.
 
- Изготвяне на Бяла книга за отбраната, План за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили;
- Подобряване структурата и организацията на работа на администрацията, повишаване компетенциите на служителите и издигане ролята на военната експертиза;
- Изграждане на професионална и привлекателна система за привличане, набиране, подбор и обучение, развитие и задържане на военнослужещите;
- Балансиране на инвестициите в отбраната между хората, въоръжението и техниката, бойната подготовка и инфраструктурата. Повишаване на основното месечно възнаграждение за най-ниското звание за всяка категория военнослужещи;
- Подобряване на инфраструктурата чрез ремонтиране на сградния фонд за подобряване на условията на труд и осигуряване на общежития и семейни жилища за военнослужещи, които нямат такива;
- Синхронизирана модернизация на въоръжението и техниката за трите вида въоръжени сили. Наличната бойна техника се поддържа, ремонтира, модернизира до приемането на нова. Активно използване на агенциите на НАТО и ЕС за отбрана за реализирането на инвестиционни проекти на въоръжените сили;
- Изграждане на система за нарастване на силите и средствата, и резерв за нарастване на отбранителните способности на страната;
- Регламентиране сътрудничеството с ветераните и военнопатриотичните съюзи и организации за патриотичното възпитание на младежта и издигане престижа на българската армия.
 
ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Цел: Държавата създава защитна стена за опазване сигурността и собствеността на гражданите. Борба с престъпността и корупцията.

- Адекватна и ефективна реакция от страна на властите на всички престъпления, преодоляване на чувството за безизходица и незащитеност в гражданите. Недопускане на безнаказаност за престъпниците и битовата престъпност;
- Освобождаване на икономиката от паяжините на организираната престъпност. Изкореняване на корупцията като технология на управление;
- Ограничаване на основните криминогенни фактори – увеличаваща се бедност, изхвърлянето на част от младото поколение от естествената им среда или социална класа, нарастваща употреба и разпространение на наркотици, ограничаване присъствието на международната организирана престъпност и непозволяване дислоцирането на големи международни престъпни групировки;
- Пълно неутрализиране на политическото влияние върху професионалния състав на МВР и службите за сигурност с цел недопускане на чужди и корупционни влияния; кариерно издигане, основано на експертност и професионална подготовка;
- Подобряване на разпределението на полицейските служители с цел ефективно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, намаляване на битовата престъпност, с особено внимание към селата и малките населени места;
- Подобряване на координацията в дейностите на структурите в системата за защита на националната сигурност или правоохранителните органи с цел пресичане на основните форми на организирана престъпност в икономиката – измамите с ДДС, прането на пари, контрабандата с горива и акцизни стоки, корупцията при обществените поръчки;
- Ликвидиране изцяло на каналите за трафик на хора през територията на страната чрез изграждане на съвместни екипи между ДАНС и МВР, в партньорство със службите на страните от ЕС;
- Изготвяне на концепция и план за изграждане на национална система за видеонаблюдение в населените места и по пътищата;
- Нова концепция и стратегия за борба с корупцията и нов антикорупционен кодекс;
- Нова „полицейска карта“, при която в районите на селата се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармериен състав и транспортна техника. Всеки пост отговаря за не повече от три села;
- Пълно обезпечаване на криминалната полиция със съвременна криминалистична техника и експерти за повишаване разкриваемостта на криминалните престъпления от всякакъв характер;
- Създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни криминалистична информация (ДНК, дактилоскопия, балистика и т.н.);
- Нов закон за МВР. Материално-техническо обезпечаване и осъвременени възнаграждения на полицейските служители;
- Преглед на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия и свързаните с нея планове с цел гарантиране на живота и здравето на гражданите, опазването на околната среда и имуществото при бедствия.

КУЛТУРА

Цел: Запазване и развитие на българската култура. Свобода на медиите.

- Утвърждаване на принципа на демократизъм в културата и медиите като водещ за свободата на словото и художественото творчество;
- Устойчиво културно развитие, гарантирано от не по-малко от 1% от БВП чрез бюджета на Република България;
- Равнопоставеност на финансирането на творците от държавните, общинските и частните културни организации от публичния ресурс;
- Укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото слово „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и „Глобални библиотеки“. Реален виртуален достъп до техните фондове;
- Реконструкция, разширяване и обогатяване на материалната база на културните институти и държавните медии;
- Работа с финансовите инструменти на ЕС и ЮНЕСКО. Включване на повече обекти по приоритетите „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Устойчиво развитие на туризма“ в Оперативна програма „Регионално развитие“;
- Изработване на общовалидни критерии за финансиране на медиите с държавни и европейски средства, което да се извършва прозрачно, отчетно и без съмнения за политическо влияние;
- Изготвяне на изцяло нов Закон за радиото и телевизията;
- Въвеждане на законови минимуми за отразяване в медиите на български продукции (филми, музика и др.);
- Приемане на Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност;
- Активно ангажиране и финансиране на работещите в читалищата за участие в процеса на възпитание на подрастващите;
- Разработване на правна възможност приходите от творческата дейност в държавните и общинските културни институти да остават в тях;
- Увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници.

МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Цел: Подобряване качеството на живот на гражданите чрез практикуване на укрепваща здравето двигателна активност и спорт. Възстановяване престижа на българския спорт за успешно участие на големи международни спортни форуми и на Олимпийски игри.

- Увеличаване на размера на средствата в бюджетите на Министерството на младежта и спорта и на общините за спорт в свободното време, спорт за всички и рекреативния спорт;
- Широк достъп до спортни съоръжения и места за практикуване на спорт във всяко едно населено място;
- Единни стандарти за спортна инфраструктура на национално и местно ниво;
- Национална мониторингова система за измерване и оценка на двигателната годност и здравния статус на българското население;
- Съдържателна и структурна промяна в бюджетната политика на ММС. Повишаване източниците на финансиране на спорта и контрол върху изразходването на средствата;
- Ново качество на физическото възпитание и спорта в училище чрез въвеждане на нови спортове, нови видове двигателни активности и традиционни игри;
- Координационна структура за взаимодействие между Министерство на младежта и спорта, министерство на образованието и науката, министерство на здравеопазването, общините, училищата и университетските структури;
- Национална програма за научно осигуряване в спорта и възстановяване на центровете за олимпийска подготовка на елитните спортисти;
- Възстановяване на общественото начало в спорта чрез създаване на регионални съвети за спорт, работещи съвместно с общини, спортни организации, училища, университети и други държавни структури;
- Приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството;
- Ежегодно предоставяне на “ваучер за култура” на всеки ученик от 16 до 18 г. на стойност 150 лв., който може да се използва за закупуване на билети за театър, за българско кино, изложби, книги и учебници като подкрепа за културното израстване на младите хора.

Жълт код за опасно горещо време в петък

автор:Дума

visibility 10

Фалстарт на новото Народно събрание

автор:Дума

visibility 392

/ брой: 115

Опитали да източат 100 000 лева от община Дупница

автор:Дума

visibility 371

/ брой: 115

САЩ предлагат заем от 8 млрд. долара за 7 блок

автор:Дума

visibility 348

/ брой: 115

До 4 месеца ясни кандидатите за газ в блок "Хан Тервел"

автор:Дума

visibility 400

/ брой: 115

Хазартът е разплатил 6 млрд. лв. печалби през 2023 г.

автор:Дума

visibility 344

/ брой: 115

Москва и Пхенян обявиха общ враг - Вашингтон

автор:Дума

visibility 422

/ брой: 115

И в Швеция ще има американски войски

автор:Дума

visibility 390

/ брой: 115

САЩ продават оръжия на Тайван за $360 млн.

автор:Дума

visibility 345

/ брой: 115

Левите във Франция - втори в проучванията

автор:Дума

visibility 357

/ брой: 115

Холивудски парламент

автор:Александър Симов

visibility 382

/ брой: 115

Има опасност от гръцки сценарий за България

visibility 430

/ брой: 115

Проблемът с новите лични карти

visibility 354

/ брой: 115

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ