18 Февруари 2020вторник08:11 ч.

На фокус

Земеделска кооперация за пример

В Кнежа вече 36 години се доверяват на Любен Хинкин и на любовта си към земята

/ брой: 60

автор:Въто Христов

visibility 2818

В представите на българина Кнежа се свързва с най-студените дни през зимата и най-топлите през лятото, с Института по царевицата и голямото производство на земеделска продукция. Необхватно е землището на града - 187 хил. дка. За да обиколите тази територия по нейния периметър, ще трябва да изминете повече от 60 км. По диагонал километражът ще отбележи 18 км. Около 170 хил. дка е земеделската площ. Но най-голямото богатство на града са хората, които обичат земята, обработват я и тя им се отплаща щедро.
Земеделието през последните 70-80 години в района претърпя сериозни промени. До 1945 г. - частни земеделски стопанства, след това бяха изградени 7 земеделски кооперации, те бяха обединени в 4, а после - в едно цяло. В началото на 70-те години на миналия век бе изграден Научно-производствен комплекс по царевицата (НПК). Комплексът включваше Института по царевицата и землища на Кнежа, Бреница, Еница и Лазарово. До промените (в края на 1989 г.) НПК беше флагман на царевичното производство в България. В района се отглеждаха много крави и овце. Тук беше внедрена една от първите промишлени технологии за угояване на млади говеда върху скаров под. Комплексът беше известен не само в България, но и в Европа. Дори американски специалисти, които го посещаваха, бяха` респектирани от успехите му.

*    *    *

Посетих Кнежа на 16 март. Поводът беше среща с колеги, с които сме учили и работили заедно. Много време от моя живот е свързано с Кнежа - първа студентска практика, стаж, работа като научен работник по говедовъдство в института (до 1962 г. той беше комплексен). Тук завързах приятелства и създадох семейство, тук прекарах първите 7 години (1955-1961) от моята трудова дейност. В годините поддържах тесни връзки с ръководителите, специалистите и работещите в земеделието. Дори и сега, като пенсионер в София, поддържам контакти със землячеството. Обичам този град, уважавам хората, които живеят и работят там. Населението на Кнежа днес е 10 500 души, а през 1987 г. е било 14 600. Промените са засегнали и този град.
От общо 170-те хил. дка земеделски площи 15 хил. са общинска собственост. Разрушителната стихия след 1989 г. не подмина и земеделските структури в Кнежа. Сега в Кнежа има регистрирани 159 земеделски производители - малки, средни и големи. Дори има няколко крупни арендатори, на които землището на Кнежа и съставните села се е видяло малко, та са се разпрострели в други общини на Плевенска и съседни области.
Четири земеделски кооперации обработват над 60 000 дка, представляващи 35% от земеделската земя. За сравнение - средно в страната земеделските кооперации обработват едва 17%.

*    *    *

Кооперация "Зора" в Кнежа е създадена през 1992 г. В нея членуват 1942 собственици на земя. Обработваемата земя е 32 620 дка, от които 4070 дка собствена (закупена). Вече 26 години председател на кооперацията е агрономът Любен Хинкин. Работил е преди промените в Института по царевицата, след това в НПК като ръководител на бригада за елитно семепроизводство. Черпил е опит от известните учени Владимир Вълчинков, Атанас Севов и Тодор Райчински. При учредяване на кооперацията и избирането му за председател той заявява: "Обещавам ви, че ще бъда отговорен." По-късно добавя: "Ще станем независими."
Днес Любен си спомня и споделя - в началото много хора ме подиграваха, други ме съжаляваха, че се захващам с непозната, трудна и несигурна работа. Така беше - банките ми затваряха вратите, доставчиците (търговците) отказваха отложено плащане. Много бяха и другите трудности. Но успяхме - станахме независими. Сега сме ухажвани както от банките, така и от търговците, разказва Хинкин.
Земеделска кооперация "Зора" е специализирана в производството на зърно - хлебно и фуражно, и слънчогледово семе. През 2017 г. пшеницата, царевицата и ечемикът заемат 62% от площите, слънчогледът - 30%, а останалите 8% са соя, грах, леща, люцерна и силажна царевица. Членовете кооператори са заявили за лично ползване общо 662 дка и са получили зърно по средния добив за кооперацията и заявените декари. Високи са добивите от декар пшеница - 700 кг, ечемик - 900 кг (неполивни условия), и слънчоглед - 340 кг. Много добри са и добивите от бобовите култури. Проблеми с реализацията на продукцията, с изключение на лещата, няма.
Кооперацията има и малка кравеферма. Броят на говедата е 111, от които 68 крави. Средната млечност за м.г. е 6340 л.
Икономическите резултати за 2017 г. дават истинска представа и оценка за работата на председателя, управителния съвет и всички работещи в кооперацията:
Приходи - 8,030 млн. лв.
Разходи - 6,325 млн. лв.
Печалба - 1,705 млн. лв.
От европейски субсидии и националния бюджет кооперацията е получила общо 1,226 млн. лв., в т.ч. от бюджета 139 хил. лв. - 50 хил. за животните и 89 хил. за акциза за горивата. Актувано е и е завършено строителство и начислен прирастът от младите животни. В приходите са включени и продадените движими материални активи и стоки в размер на 59 хил. лв. Всичко това е позволило за м.г. да бъде изплатена рента по 65 лв. на декар. Общата сума е включена в посочените по-горе разходи. Допълнително от печалбата като дивиденти са изплатени 350 хил. лв.
В доклада на управителния съвет пред общото събрание, състояло се на 4 март, е отчетено още, че всички задължения, които са имали други фирми в края на 2017 г. към кооперацията, са изплатени в началото на т.г. Кооперацията няма задължения към банки и други фирми. Голяма е била инвестиционната програма на кооперацията през 2017 г. Тя възлиза на 3,252 млн. лв. За есенната сеитба на пшеницата и ечемика, за изораването на угарите са изразходвани 864 хил. лв.
Общото събрание утвърди предложената програма за развитие на кооперацията през следващите години, която включва завършване на започнатото строителство на складовото стопанство, далекопровода, трафопоста и преустройство на старата работилница; продължаване на закупуването на земеделска земя; рентата на едногодишните и дългогодишните договори през 2018 г. да бъде 65 лв. Доброто финансово състояние на кооперацията е потвърдено (отразено) в доклада на одитора. Той е предложил и общото събрание е освободило от отговорност председателя, управителния и контролния съвет.
За последния четиригодишен мандат (2014-2017) са направени инвестиции, включително закупената земя (над 4000 дка) за 6,467 млн. лв. Всичката тази собственост, заедно с придобитата по-рано е притежание на член-кооператорите, а не на един собственик или фамилия, каквито примери в България има доста.
Не знам дали е чиста съвестта на онези председатели и управителни съвети, които за периода 1992-2010 г. ликвидираха 2260 земеделски кооперации (от 3200 на 940), като ги предадоха или продадоха? Но кой да им потърси сметка?
За дългогодишното и успешно ръководство на земеделската кооперация "Зора" агрономът председател Любен Хинкин е удостоен от ОбС със званието "Почетен гражданин на Кнежа". Това е станало м.г., по случай 74 години от обявяването на Кнежа за град. Честито, Любене, да го носиш дълги години!

*    *    *

За край оставих един любопитен факт, свързан с подготовката и провеждането на годишното отчетно-изборно събрание на кооперацията. Пусната е обява, както му е редът - 14 дни по-рано, с дата, място, дневен ред, докладчици и т.н. Ако няма кворум, след един час събранието се провежда с присъстващите и решенията са легитимни. Никой не си прави илюзия, че големите кооперации, чиито многобройни членове са пръснати из страната и чужбина, ще могат да присъстват и да осигурят необходимия кворум.
В промеждутъка между обявата и датата на провеждане на събранието из града се разпространява мълвата, че има и друг кандидат за председател на кооперацията. Той обещава, че ще осигури по-голяма рента и дивиденти от сегашния. Хората добре познават и новия кандидат, тъй като е член на УС. Изненадата на събранието е голяма - регистрирани са 353 присъстващи. Повече е имало само преди 26 г., при учредяване на кооперацията.
Изчерпват се другите точки от дневния ред и се стига до избор на председател, УС и КС. Комисията по предложенията предлага за председател само една кандидатура - на Любен Хинкин. Другият кандидат не е имал куража да излезе пред присъстващите на събранието. Следва гласуване. За Любен Хинкин, който е по-скромен в обещанията, гласуват 340 от присъстващите, останалите не са гласували. Хората са заложили на познатия, сигурния и отговорния ръководител. Изводите оставям на читателите.
Успешен пореден мандат, Любене!Любен Хинкин бе удостоен през 2017 г. със званието "Почетен гражданин" на Кнежа

Пламен Димитров: С 20% скача токът, ако спрем "Марица изток 2"

автор:Дума

visibility 74

/ брой: 33

Законът за водоснабдяването готов до средата на май

автор:Дума

visibility 63

/ брой: 33

Горанов пак ще тегли заем

автор:Дума

visibility 78

/ брой: 33

МЗХ праща подвижни мандри и кланици в планинските райони

автор:Дума

visibility 59

/ брой: 33

Стачка блокира транспорта и институциите в Атина

автор:Дума

visibility 0

Заразата в Ухан плъзнала от лаборатория

автор:Дума

visibility 119

/ брой: 33

Все повече македонци подкрепят договора с България

автор:Дума

visibility 71

/ брой: 33

Лавров и Помпео преговаряха в Мюнхен

автор:Дума

visibility 81

/ брой: 33

Кризата в журналистиката ни е без прецедент

автор:Велиана Христова

visibility 109

/ брой: 33

В помощ на прокуратурата

автор:Евгени Гаврилов

visibility 102

/ брой: 33

Датата

автор:Дума

visibility 65

/ брой: 33

Очакват ви 300 находки от дълбините на времето

автор:Велиана Христова

visibility 404

/ брой: 32

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ