14 Август 2020петък05:12 ч.

Актуално

Въпроси за бъдещата работа на КЕВР

Дискусионният клуб за социална местна политика пита кандидатите за председател и членове на държавния регулатор

/ брой: 126

visibility 634

До г-н Валентин Николов,
председател на Комисията по енергетика в 44-то НС

Моля при изслушването на кандидатите за председател и членове на КЕВР в комисията на НС да им бъдат зададени следните въпроси:

1. Към г-н Пламен Младеновски - кандидат за председател на КЕВР:

Въпрос: Ще предложи ли и какви промени в Правилника за дейността на КЕВР и на нейната администрация, с цел гарантиране на по-голяма публичност и прозрачност в работата на регулатора и в защита на интересите на потребителите, ползващи електрическа и топлинна енергия и ВиК услуги?

Въпрос: Ще създаде ли Обществен съвет като консултативен орган към КЕВР за подпомагане на дейността на регулатора и по-активно и непосредствено участие на потребителските, синдикалните и браншовите организации и др. юридически лица с нестопанска цел в дейността му?

Въпрос: Какви изменения и допълнения на наредбите, които КЕВР издава, възнамерява да предложи в следващите 6 месеца относно по-добрата защита на правата и интересите на битовите потребители, ползващи електрическа и топлинна енергия и ВиК услуги? Например - в областта на обсъждането и приемането на публично известни общи условия, разглеждането от КЕВР на жалби на гражданите, утвърждаването на цени на ел. енергията за регулиран пазар. 

2. Към г-н Георги Добрев, г-н Любомир Денчев и г-н Любомир Дреков - кандидати за членове на КЕВР със стаж в областта на икономиката: 

Въпрос: Във връзка с изискванията на § 1. (1) т. 4 от Закона за регулиране на ВиК услугите, социалната поносимост на цената на ВиК услугите се определя от средния месечен доход на член от домакинство от сътветния район. В тази връзка, ще предложите ли промени и какви относно начина на определяне на средния месечен доход на член от домакинство по райони в страната за по- справедливо и точно изчисляване на социалната поносимост на цената на ВиК услугите? 

Въпрос: В момента съгласно изискванията на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, корекции на необходимите приходи на ВиК операторите относно изпълнението на годишните целеви нива на единните показатели за ефективност (показателите за качество) може да бъде извършвано от КЕВР след третата година на регулаторния период. Считате ли това за справедливо спрямо потребителите на ВиК услуги и какви изменения бихте предложили в тази връзка?

Въпрос: В момента съгласно изискванията на Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, КЕВР използва метода "горна граница на цени" за утвърждаването на цените на ВиК услугите. В тази връзка, ежегодните корекции на разходите на ВиК операторите се извършват с процента на инфлация от влизането в сила на утвърдената цена на първия ценови период до датата на изчисляването на изменението. По този начин с процента на инфлация се увеличават и амортизационните отчисления на ВиК операторите. Считате ли това за правилно от икономическа гледна точка и какво бихте направили, за да се спре тази практика, въведена от настоящия състав на КЕВР?

3. Към г-н Димитър Кочков - кандидат за член на КЕВР в областта на ВиК услугите? 

Въпрос: Във връзка с преписка 140/2020г. на Върховна административна прокуратура, КЕВР извърши проверки по документи във ВиК операторите относно изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г. От протокол №86/24.04.2020 г. на КЕВР става ясно, че всички ВиК операторите не си изпълняват повечето от показателите за качество, които са утвърдени в бизнес плановете им. В тази връзка, ще започне ли КЕВР и от кога да изпълнява изискванията на чл. 31 от Закона за регулиране на ВиК услугите, т.е да налага предвидените наказателни санкции на ВиК операторите за неизпълнение но показателите за качество, утвърдени в бизнес плановете им?

4. Към г-жа Евгения Харитонова, г-н Валентин Терзийски, г-н Владко Владимиров, г-н Георги Добрев и г-н Кремен Георгиев - кандидати за членове на КЕВР със стаж в областта на енергетиката:

Въпрос: Съгласно изречение второ на чл. 30 ал. 1 т. 7 от Закона за енергетиката, цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ на топлофикационните дружества, се утвърждават от КЕВР всеки месец. В тази връзка, според вас на какъв период от време КЕВР трябва да се изменят цените на топлинната енергия, за да отразяват своевременно изменението на цените на природния газ в цените на топлинната енергия, след като разходите за природен газ представляват над 50% от всички разходи на топлофикационните дружества и с цел защита на финансовите интереси на потребителите? Бихте ли предложили и какви изменения и допълнения на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, които бяха публикувани в ДВ на 22 май 2020 г., с които КЕВР въведе нов начин на определяне на цените на топлинната енергия?

Въпрос: В момента цените на топлинната енергия се утвърждават от КЕВР, като се използва методът "норма на възвращаемост на капитала", като по този начин не се отчита изпълнението на показателите за качество на топлинната енергия, които топлофикационните дружества подават на сградите с етажна собственост. Смятате ли това за справедливо спрямо потребителите на топлинна енергия и какви промени бихте предложили в тази насока?

Въпрос: През месец март 2020 г. беше издадена нова Наредба за топлоснабдяването от министъра на енергетиката. В тази връзка, ще бъдат ли предприети действия и какви от страна на КЕВР за изменение и допълнение на публично известните общи условия за продажба на топлинна енергия от топлопреносните предприятия на битовите клиенти, съгласно чл. 150 ал.1 от Закона за енергетиката? Ще проведе ли КЕВР и кога обществени обсъждания със заинтересованите лица съгласно чл. 14 ал. 2 от Закона за енергетиката относно изменението и допълнението на тези общи условия?

С уважение 

Николай БЕЛАЛОВ

Борис ЦВЕТКОВ

Ден 36: Нови блокади в София, Русе, Варна и Пловдив

автор:Дума

visibility 16

Бойко Борисов се скри от НС и протеста

автор:Павлета Давидова

visibility 85

/ брой: 155

Морският сарай на Доган се оказа изцяло незаконен

автор:Дума

visibility 101

/ брой: 155

Домашните ремонти ще намаляват данъците

автор:Дума

visibility 72

/ брой: 155

Лаптопите най-търсени в кризата

автор:Дума

visibility 70

/ брой: 155

Българите карат най-старите коли в Европа

автор:Дума

visibility 70

/ брой: 155

59 на сто от хората правят застраховки по задължение

автор:Дума

visibility 65

/ брой: 155

Франция изпраща военни в Крит

автор:Дума

visibility 90

/ брой: 155

Помпео с антикитайска обиколка в Европа

автор:Дума

visibility 74

/ брой: 155

Краткии новини

автор:Дума

visibility 71

/ брой: 155

Ама кой щял да дойде, като се махне Борисов

visibility 129

/ брой: 155

Протестите са на народа

visibility 77

/ брой: 155

Датата

автор:Дума

visibility 80

/ брой: 155

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ